جستجو

پستهای موجود در ضوابط جستجو


تسلیم نامه حضرت آیت الله خامنهای، رئیس جمهور وقت، به خاویر پرزدکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد/26 تیر 1367 هجری شمسی

26 تیر 1367 هجری شمسیتسلیم نامه حضرت آیت الله خامنهای، رئیس جمهور وقت، به خاویر پرزدکو..

نمايش 211 تا 211 از 211 (16 صفحه)