دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : (رضا) رمضانعلی کارگران

شهید رضا(رمضانعلی) كارگران
نام پدر : محمد حسین
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : سوسنگرد
تاریخ تولد : 1344 فروردین 05
تاریخ شهادت : 29 دی 59

شهید : رضاعلی گرجی مهلبانی

شهید رضاعلی گرجی مهلبانی
نام پدر : عزیزالله
محل تولد : روستای مهلبان شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : چیلات
تاریخ تولد : 01 خرداد 1345
تاریخ شهادت : 05 اسفند 1362

شهید : رمضانعلی حبیب پور

شهید رمضان حبیب پور
نام پدر : محمدحسین
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 4 شهریور 1345
تاریخ شهادت : 9 تیر 65

شهید : سیدرمضان حسینی

شهید رمضان حسینی
نام پدر : سيدحسين آقا
محل تولد : کاردگرمحله
محل شهادت : طلایه
تاریخ تولد : 1349
تاریخ شهادت : 1367 تیر 4

شهید : رمضانعلی حیدرپور

شهید رمضانعلی حیدرپور
نام پدر : حیدر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بانه
تاریخ تولد : 1344 تیر 04
تاریخ شهادت : 15 خرداد 63

شهید : روانبخش عزیز زاده

شهید روانبخش عزیززاده
نام پدر : عین الله
محل تولد : فریدونکنار روستای فیروزآباد
محل شهادت : سردشت
تاریخ تولد : 1346 دی 08
تاریخ شهادت : 25 مرداد 65

شهید : روح الله بابکی

شهید روح ا... بابکی
نام پدر : یدالله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 شهریور 01
تاریخ شهادت : 1367 فروردین 20

شهید : زمان محمدی

شهید زمان محمدی فیروزجائی
نام پدر : عزیزالله
محل تولد : فریدونکنار روستای فیروزآباد
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1 فروردین 1338
تاریخ شهادت : 31 بهمن 64

شهید : زین العابدین عابدپور

شهید زین العابدین عابدپور
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کردستان
تاریخ تولد : 02 خرداد 1349
تاریخ شهادت : 27 فروردین 1366

شهید : سبحان حیدری

شهید سبحان حیدری
نام پدر : یعقوب
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران ( غرب )
تاریخ تولد : 01 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 17 مرداد 1362

شهید : سبحان فضلی

شهید سبحان فضلی
نام پدر : فضل الله
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 4 تیر 1345
تاریخ شهادت : 18 آذر 63

شهید : سیدیعقوب احمدی

شهید سيديعقوب احمدی
نام پدر : سیداحمد
محل تولد : فریدونکنارروستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1334 آذر 07
تاریخ شهادت : 1365 دی 21

شهید : سید احسان رودهندی

شهید سید احسان رودهندی
نام پدر : احمد
محل تولد : فریدونکنارروستای ازباران
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1347 تیر 01
تاریخ شهادت : 23 اسفند 64

شهید : سید حبیب الله حسینی

شهید سید حبیب الله حسینی
نام پدر : سید خلیل
محل تولد : روستای بی نمد شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : آمل
تاریخ تولد : 04 تیر 1342
تاریخ شهادت : 06 بهمن 1360
نمايش 113 تا 126 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی