دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : خیرالله نانواکناری

شهید خیرالله نانواکناری
نام پدر : یوسف
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 12 آذر 1334
تاریخ شهادت : 20 دی 1365

شهید : داوود الهی

شهید داوود الهی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 01 تیر 1350
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : رجب درخشانی

شهید رجب رخشانی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 03 تیر 1353
تاریخ شهادت : 20 بهمن 1364

شهید : کریم فتحی زاده

شهید رجب(کریم) فتحی زاده
نام پدر : حجت
محل تولد : فریدونکنار روستای نواحی محله
محل شهادت : حاج عمران
تاریخ تولد : 01 فروردین 1345
تاریخ شهادت : 10 شهریور 1365

شهید : رجبعلی ترمشی

شهید رجبعلی ترمشی
نام پدر : نصراله
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 09 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 03 بهمن 1365

شهید : رجبعلی توانچه

شهید رجبعلی توانچه
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 16 اردیبهشت 1326
تاریخ شهادت : 10 آبان 1365

شهید : رحمان حیدری

شهید رحمان حیدری
نام پدر : عیسی
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 01 فروردین 1348
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : رحمان شکری منقارپی

شهید رحمان شکری منقارپی
نام پدر : یحیی
محل تولد : روستای منقارپی شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
تاریخ تولد : 12 خرداد 1348
تاریخ شهادت : 23 اسفند 1363

شهید : رحمان قنبری

شهید رحمان قنبری
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 03 تیر 1330
تاریخ شهادت : 16 آبان 1364

شهید : رحمت ا... جباری

شهید رحمت ا...(مصطفی) جباری
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : میمک
تاریخ تولد : 2/1340
تاریخ شهادت : 12 بهمن 1359

شهید : رحیم یزدانخواه

شهید رحیم یزدانخواه کناری
نام پدر : نوروزعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 03 بهمن 1344
تاریخ شهادت : 04 دی 1365

شهید : رستم سیفی

شهید رستم سیفی کناری
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1324
تاریخ شهادت : 14 تیر 65

شهید : رضا ( رجب ) حیدری

شهید رضا ( رجب ) حیدری
نام پدر : رحمت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 12 شهریور 1332
تاریخ شهادت : 04 خرداد 1367

شهید : امیری رضا آستانی

شهید رضا آستانی امیری
نام پدر : بشیر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کربلای معلی
تاریخ تولد : 1325
تاریخ شهادت : 12 اسفند 82
نمايش 99 تا 112 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی