دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : حمزه خسروی

شهید حمزه خسروی
نام پدر : رستم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ تولد : 05 فروردین 1347
تاریخ شهادت : 28 خرداد 1364

شهید : حمزه درزی کناری

شهید حمزه درزی کناری
نام پدر : یوسف
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 فروردین 1343
تاریخ شهادت : 26 تیر 1361

شهید : حمیدرضا ابوالفضلی (طاهرزاده)

شهید حمیدرضا ابولفضلی (طاهر زاده)
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : تنگه چزابه
تاریخ تولد : 1342 شهریور 22
تاریخ شهادت : 1 اسفند 60

شهید : حمیدرضا اسفندیاری

شهید حمیدرضا اسفندیاری
نام پدر : غلامرضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 1346 فروردین 01
تاریخ شهادت : 4 دی 65

شهید : حمیدرضا دیلمی

شهید حمیدرضا دیلمی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1351 فروردین 01
تاریخ شهادت : 1351 فروردین 01

شهید : حمیدرضا محمدعلی پور

شهید حمیدرضا محمدعلیپور
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فریدونکنار
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 28 شهریور 58

شهید : حمیدرضا معصوم پور

شهید حمیدرضا معصوم پور
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ساری
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 6 شهریور 67

شهید : خان آقا جهانگرد

شهید حمیدرضا(خان آقا) جهانگرد
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1343
تاریخ شهادت : 4 مرداد 67

شهید : حیدر شیرویی

شهید حیدر شیرویی
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار روستای کوچک بیشه محله
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 05 خرداد 1330
تاریخ شهادت : 09 مهر 1367

شهید : حیدر نیک پور

شهید حیدر نیک پور
نام پدر : الله قلی
محل تولد : فرویدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 08 خرداد 1326
تاریخ شهادت : 16 آبان 1364

شهید : خانعلی آقاسی پور

شهید خانعلی اقاسی پور
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای جزین
محل شهادت : اروندرود
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : ** شهریور 1365

شهید : خانعلی رسولی خرمی

شهید خانعلی رسولی خرمی
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار روستای فرم
محل شهادت : شرق بصره
تاریخ تولد : 05 دی 1339
تاریخ شهادت : 22 تیر 1361

شهید : خانعلی محمدی

شهید خانعلی محمدی
نام پدر : قدرت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 7 آبان 1332
تاریخ شهادت : 6 فروردین 1361

شهید : خضرالله فروغی

شهید خضرا... فروغی(حیدری)
نام پدر : فیض الله
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 شهریور 1347
تاریخ شهادت : 23 دی 1365
نمايش 85 تا 98 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی