دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : حسن بحری تبار

شهید حسن بحری تبار تهرانی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمشهر
تاریخ تولد : 1 اردیبهشت 1339
تاریخ شهادت : 10 اردیبهشت 1361

شهید : حسن فدایی

شهید حسن فدایي منقادی
نام پدر : رحمت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1344 مهر 03
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 62

شهید : حسن کبیری

شهید حسن کبیری
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دهلران
تاریخ تولد : 26 فروردین 1342
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : حسن توحیدی

شهید حسن(نبی الله) توحیدی
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار روستای زاهدکلا
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1346 شهریور 17
تاریخ شهادت : 25 بهمن 65

شهید : حسن(حسین) نیک پور

شهید حسن(کت آقا) نیکپور
نام پدر : نورعلی
محل تولد : ازباران
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1348 اردیبهشت 01
تاریخ شهادت : 1365 تیر 17

شهید : حسن شالیکار

شهید حسنعلی شالیکار کناری
نام پدر : حسین علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1345 فروردین 04
تاریخ شهادت : 1361 تیر 23

شهید : حسنعلی(قربانعلی) نانواکناری

شهید حسنعلی(قربانعلی) نانواکناری
نام پدر : نعمت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1 اردیبهشت 1347
تاریخ شهادت : 4 بهمن 65

شهید : حسین نصراله زاده

شهید حسین  نصرا... زاده دوغی
نام پدر : شعبان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 دی 06
تاریخ شهادت : 1365 اردیبهشت 06

شهید : حسین ارفعی

شهید حسین ارفعی
نام پدر : علی
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : چیلات- دهلران
تاریخ تولد : 1313 فروردین 08
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : حسین بهدرزی

شهید حسین بهدرزی
نام پدر : صمد
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1351 فروردین 02
تاریخ شهادت : 1365 دی 21

شهید : حسین خادمی

شهید حسین خادمی
نام پدر : میرزاعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 1342 خرداد 04
تاریخ شهادت : 5 فروردین 61

شهید : حسین خبازی

شهید حسین خبازی کناری
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : سردشت
تاریخ تولد : فریدونکنار
تاریخ شهادت : فریدونکنار

شهید : حسین شالیکار

شهید حسین شالیکار
نام پدر : عیسی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1347
تاریخ شهادت : 20 دی 65

شهید : حسین مالایی

شهید حسین مالائی کناری
نام پدر : یعقوب
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالعظیم (جاده خندق)
تاریخ تولد : 13 اردیبهشت 1343
تاریخ شهادت : 12 شهریور 1364
نمايش 57 تا 70 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی