دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : محمدتقی بابکی

شهید تقی بابکی
نام پدر : محمد
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 30 مرداد 1350
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : تقی نیکبخت

شهید تقی نیکبخت
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : خرمشهر
تاریخ تولد : 1337 مهر 06
تاریخ شهادت : 16 فروردین 1361

شهید : جاوید فاضلی

شهید جاوید فاضلی
نام پدر : صفدر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 3 فروردین 1342
تاریخ شهادت : 13 مهر 1362

شهید : جعفر حسین زاده

شهید جعفر حسین زاده
نام پدر : حسین
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1327 مهر 09
تاریخ شهادت : 21 دی 65

شهید : جعفر مسعودی

شهید جعفر مسعودی
نام پدر : شید الله(شهید الله)
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : اسلام آباد
تاریخ تولد : 1341 بهمن 03
تاریخ شهادت : 15 مرداد 64

شهید : جمشید سلیمانی

شهید جمشید سلیمانی
نام پدر : غلام حسین
محل تولد : ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340 خرداد 02
تاریخ شهادت : 27 دی 65

شهید : جمشید کیانی

شهید جمشید کیانی شهمیرزادی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : جنوب (سد دز)
تاریخ تولد : 15 بهمن 43
تاریخ شهادت : 17 تیر 1364

شهید : جمعلی لاغری فیروزجایی

شهید جمعلی لاغری فیروزجایی
نام پدر : محمد علی
محل تولد : روستای فیروزآباد شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : پنجوین عراق
تاریخ تولد : 20 شهریور 1328
تاریخ شهادت : 13 فروردین 1365

شهید : جواد نریمانی

شهید جواد نریمانی کناری
نام پدر : هوشنگ
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 3 شهریور 1349
تاریخ شهادت : 24 اردیبهشت 65

شهید : حاج حسین بصیر

شهید حاج حسین بصیر
نام پدر : محمدحسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1322 دی 24
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : حبیب الله آذری

شهید حبیب ا... آذری
نام پدر : عزیز
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1342 تیر 01
تاریخ شهادت : 1365 دی 22

شهید : حبیب الله توکلی

شهید حبیب الله توکلی
نام پدر : رضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمشهر (جبهه کوشک)
تاریخ تولد : 3 شهریور1340
تاریخ شهادت : 17 خرداد 1361

شهید : حجت ا... رضایی

شهید حجت ا... رضایی
نام پدر : عزیزالله
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : رقابیه شوش
تاریخ تولد : 1336 دی 02
تاریخ شهادت : 5 فروردین 61

شهید : حجت اله صالحی

شهید حجت ا... صالحی
نام پدر : جمال
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 آذر 07
تاریخ شهادت : 24 بهمن 64
نمايش 43 تا 56 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی