دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : احمد خدادادی

شهید احمد خدادادی
نام پدر : رمضان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کربلا
تاریخ تولد : 28 تیر 64
تاریخ شهادت : 12 اسفند 82

شهید : احمد رحیمی

شهید احمد رحیمی
نام پدر : خلیل
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : دهلران
تاریخ تولد : 4 خرداد 1346
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : احمد سلطانی

شهید احمد سلطانی
نام پدر : نعمت
محل تولد : روستای شیر محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : غرب رودخانه کرخه
تاریخ تولد : 10 تیر 1339
تاریخ شهادت : 07 فروردین 1361

شهید : احمد شهرستانی

شهید احمد شهرستانی
نام پدر : اسماعیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 10 خرداد 1350
تاریخ شهادت : 17 اسفند 65

شهید : احمد فانی

شهید احمد فانی اسکی
نام پدر : محمد ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دیوان دره (مریوان)
تاریخ تولد : 1344 فروردین 04
تاریخ شهادت : 20 بهمن 61

شهید : احمد نریمانی

شهید احمد نریمانی
نام پدر : صفر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 20 مرداد 1347
تاریخ شهادت : 4 دی 65

شهید : احمد کاردل

شهید احمد کاردل
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : اروند
تاریخ تولد : 2 فروردین 1346
تاریخ شهادت : 5 آبان 1366

شهید : احمدرضا آزادی

شهید احمدرضا آزادی کناری
نام پدر : آقا مهدی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بیمارستان بابل
تاریخ تولد : 18 آذر 1333
تاریخ شهادت : 25 اردیبهشت 62

شهید : احمدعلی آستانی امیری

شهید احمدعلی آستانی امیری
نام پدر : رضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بازی دراز
تاریخ تولد : 9 اردیبهشت 1341
تاریخ شهادت : 12 فروردین 60

شهید : احمدعلی رضایی کناری

شهید احمدعلی رضایي
نام پدر : حسینعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال عراق
تاریخ تولد : 15 مرداد 1349
تاریخ شهادت : 29 اسفند 66

شهید : ( اسحاق ) حمید صفری

شهید اسحاق(حمید) صفری
نام پدر : محمدعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کرخه نور
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 9 اردیبهشت 61

شهید : اسماعیل آزادی

شهید اسماعیل آزادی
نام پدر : خان آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فریدونکنار
تاریخ تولد : 28 شهریور 1346
تاریخ شهادت : 2 اسفند 61

شهید : اسماعیل خالقی

شهید اسماعیل خالقی
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : ثبت نشده

شهید : اسماعیل خوشبخت

شهید اسماعیل خوشبخت کناری
نام پدر : قربانعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 30 شهریور 1352
تاریخ شهادت : 23 خرداد 67
نمايش 15 تا 28 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی