مسجد جامع فریدونکنار

آی دی دسته بندی=>146

مسجد جامع فریدونکنار واقع در شهرستان فریدونکنارشهید : آریا دلیمی

شهید آریا دیلمی
نام پدر : محمدعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 8 آبان 1344
تاریخ شهادت : 9 شهریور 1366

شهید : ابوالقاسم رحمان زاده

شهید ابوالقاسم رحمان زاده
نام پدر : کریم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 5 آذر 1328
تاریخ شهادت : 25 بهمن 65

شهید : ابوالقاسم سیفی

شهید ابوالقاسم سیفی کناری
نام پدر : حاجی گل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بازی دراز (تنگه حاجیان)
تاریخ تولد : 1337 دی 08
تاریخ شهادت : 1360 مرداد 18

شهید : احمد بدخشانی

شهید احمد بدخشانی
نام پدر : گل آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : موسیان
تاریخ تولد : 1341 فروردین 10
تاریخ شهادت : 11 آبان 61

شهید : احمد نریمانی

شهید احمد نریمانی
نام پدر : صفر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 20 مرداد 1347
تاریخ شهادت : 4 دی 65

شهید : اسماعیل سیفی

شهید اسماعیل سیفی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کرخه نور
تاریخ تولد : 3 آبان 1343
تاریخ شهادت : 20 اردیبهشت 61

شهید : انوشیروان عباسی رستم قشلاقی

شهید انوشیروان عباسی رستم قشلاقی
نام پدر : حجت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 7 تیر 1345
تاریخ شهادت : 26 اسفند 66

شهید : جمشید کیانی

شهید جمشید کیانی شهمیرزادی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : جنوب (سد دز)
تاریخ تولد : 15 بهمن 43
تاریخ شهادت : 17 تیر 1364

شهید : حسین مالایی

شهید حسین مالائی کناری
نام پدر : یعقوب
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالعظیم (جاده خندق)
تاریخ تولد : 13 اردیبهشت 1343
تاریخ شهادت : 12 شهریور 1364

شهید : محمدعلی پور حسین

شهید حسین محمدعليپور
نام پدر : محمدعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : محمدعلی
تاریخ تولد : 16 خرداد 1335
تاریخ شهادت : 16 خرداد 1335

شهید : حشمت الله گرجی

شهید حشمت ا... گرجی
نام پدر : عزت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دارخوین-جنوب
تاریخ تولد : 15 مرداد 1348
تاریخ شهادت : 22 مهر 1367

شهید : حمیدرضا ابوالفضلی (طاهرزاده)

شهید حمیدرضا ابولفضلی (طاهر زاده)
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : تنگه چزابه
تاریخ تولد : 1342 شهریور 22
تاریخ شهادت : 1 اسفند 60

شهید : حمیدرضا اسفندیاری

شهید حمیدرضا اسفندیاری
نام پدر : غلامرضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 1346 فروردین 01
تاریخ شهادت : 4 دی 65

شهید : حمیدرضا دیلمی

شهید حمیدرضا دیلمی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1351 فروردین 01
تاریخ شهادت : 1351 فروردین 01
نمايش 1 تا 14 از 35 (3 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی