مسجد امام سجاد علیه السلام

آی دی دسته بندی=>145

مسجد امام سجاد علیه السلام واقع در شهرستان فریدونکنارشهید : ابراهیم صفایی

شهید ابراهیم صفایی
نام پدر : صفایی ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 3 بهمن 67

شهید : عبدالله (قاسم) شعبانی

شهید ابوالقاسم(عبدالله) شعبانی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت (بانه)
تاریخ تولد : 1348 شهریور 15
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : احمدرضا آزادی

شهید احمدرضا آزادی کناری
نام پدر : آقا مهدی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بیمارستان بابل
تاریخ تولد : 18 آذر 1333
تاریخ شهادت : 25 اردیبهشت 62

شهید : اسماعیل آزادی

شهید اسماعیل آزادی
نام پدر : خان آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فریدونکنار
تاریخ تولد : 28 شهریور 1346
تاریخ شهادت : 2 اسفند 61

شهید : اسماعیل شالیکار

شهید اسماعیل(مختار) شالیکار
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هفت توانا
تاریخ تولد : 10 خرداد 1345
تاریخ شهادت : 29 اردیبهشت 62

شهید : محمدتقی بابکی

شهید تقی بابکی
نام پدر : محمد
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 30 مرداد 1350
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : حسن شالیکار

شهید حسنعلی شالیکار کناری
نام پدر : حسین علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1345 فروردین 04
تاریخ شهادت : 1361 تیر 23

شهید : حسین خبازی

شهید حسین خبازی کناری
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : سردشت
تاریخ تولد : فریدونکنار
تاریخ شهادت : فریدونکنار

شهید : حسین شالیکار

شهید حسین شالیکار
نام پدر : عیسی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1347
تاریخ شهادت : 20 دی 65

شهید : حسین نصرووصالی

شهید حسین نصر وصالی
نام پدر : ناصرالدین
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : غرب بانه
تاریخ تولد : 28 خرداد 1343
تاریخ شهادت : 28 خرداد 1343

شهید : حسینعلی شیرافکن

شهید حسینعلی شیرافكن
نام پدر : قاسم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 04 خرداد 1317
تاریخ شهادت : 29 دی 1365

شهید : حمزه درزی کناری

شهید حمزه درزی کناری
نام پدر : یوسف
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 فروردین 1343
تاریخ شهادت : 26 تیر 1361

شهید : رحیم یزدانخواه

شهید رحیم یزدانخواه کناری
نام پدر : نوروزعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 03 بهمن 1344
تاریخ شهادت : 04 دی 1365

شهید : (رضا) رمضانعلی کارگران

شهید رضا(رمضانعلی) كارگران
نام پدر : محمد حسین
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : سوسنگرد
تاریخ تولد : 1344 فروردین 05
تاریخ شهادت : 29 دی 59
نمايش 1 تا 14 از 43 (4 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی