مسجد امام حسین علیه السلام

آی دی دسته بندی=>144

مسجد امام حسین علیه السلام واقع در شهرستان فریدونکنارشهید : ابراهیم نصرالله نتاج

شهید ابراهیم نصرالله نتاج
نام پدر : خلیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 17 مهر 1340
تاریخ شهادت : 26 دی 65

شهید : ابوالقاسم رضایی

شهید ابوالقاسم رضایي
نام پدر : حسین علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1344
تاریخ شهادت : 31 تیر 67

شهید : احمدعلی رضایی کناری

شهید احمدعلی رضایي
نام پدر : حسینعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال عراق
تاریخ تولد : 15 مرداد 1349
تاریخ شهادت : 29 اسفند 66

شهید : اسماعیل عباسیان

شهید اسماعیل عباسیان
نام پدر : عباسعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1 فروردین 1289
تاریخ شهادت : 18 آذر 1359

شهید : باقر کبیری

شهید باقر کبیری
نام پدر : اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 1350 دی 01
تاریخ شهادت : 1366 اسفند 28

شهید : حسن بحری تبار

شهید حسن بحری تبار تهرانی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمشهر
تاریخ تولد : 1 اردیبهشت 1339
تاریخ شهادت : 10 اردیبهشت 1361

شهید : حسن کبیری

شهید حسن کبیری
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دهلران
تاریخ تولد : 26 فروردین 1342
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : حسین بهدرزی

شهید حسین بهدرزی
نام پدر : صمد
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1351 فروردین 02
تاریخ شهادت : 1365 دی 21

شهید : حسین پور طهماسب

شهید حسین پور طهماسب امیری
نام پدر : یوسف
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 1349 فروردین 05
تاریخ شهادت : 8 فروردین 67

شهید : حمزه خسروی

شهید حمزه خسروی
نام پدر : رستم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ تولد : 05 فروردین 1347
تاریخ شهادت : 28 خرداد 1364

شهید : سیدحسین میررمضانی

شهید سیدحسین میررمضانی کاسگری
نام پدر : سید حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1342 اردیبهشت 12
تاریخ شهادت : 15 آبان 65

شهید : سیدعلی میررمضانی

شهید سیدعلی میررمضانی کاسگری
نام پدر : سید حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مریوان(قله هفت توانا)
تاریخ تولد : 1346 تیر 01
تاریخ شهادت : 1346 تیر 01

شهید : شاهپور کریمی

شهید شاهپور کریمی
نام پدر : رضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 1347
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 1367

شهید : حمزه کبیری

شهید شکرا...(حمزه) کبیری
نام پدر : حنیف
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بازی دراز
تاریخ تولد : 5 اردیبهشت 1341
تاریخ شهادت : 3 اردیبهشت 60
نمايش 1 تا 14 از 22 (2 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی