مسجد امام جعفر صادق علیه السلام

آی دی دسته بندی=>143

مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع در شهرستان فریدونکنارشهید : (رامین) ابن یامین محمودپور

شهید ابن یامین محمودپور
نام پدر : اسرافیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ تولد : 1347 شهریور 30
تاریخ شهادت : 1364 خرداد 25

شهید : جواد نریمانی

شهید جواد نریمانی کناری
نام پدر : هوشنگ
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 3 شهریور 1349
تاریخ شهادت : 24 اردیبهشت 65

شهید : حبیب الله آذری

شهید حبیب ا... آذری
نام پدر : عزیز
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1342 تیر 01
تاریخ شهادت : 1365 دی 22

شهید : حسنعلی(قربانعلی) نانواکناری

شهید حسنعلی(قربانعلی) نانواکناری
نام پدر : نعمت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1 اردیبهشت 1347
تاریخ شهادت : 4 بهمن 65

شهید : حسین خادمی

شهید حسین خادمی
نام پدر : میرزاعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 1342 خرداد 04
تاریخ شهادت : 5 فروردین 61

شهید : حسینجان آزادی

شهید حسینجان(حسین) آزادی کناری
نام پدر : علیرضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 1349 فروردین 01
تاریخ شهادت : 25 خرداد 64

شهید : حسینعلی فخاری

شهید حسینعلی فخاری
نام پدر : نجف علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 03 تیر 1344
تاریخ شهادت : 10 تیر 1365

شهید : رجبعلی توانچه

شهید رجبعلی توانچه
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 16 اردیبهشت 1326
تاریخ شهادت : 10 آبان 1365

شهید : رمضانعلی حبیب پور

شهید رمضان حبیب پور
نام پدر : محمدحسین
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 4 شهریور 1345
تاریخ شهادت : 9 تیر 65

شهید : رمضانعلی حیدرپور

شهید رمضانعلی حیدرپور
نام پدر : حیدر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بانه
تاریخ تولد : 1344 تیر 04
تاریخ شهادت : 15 خرداد 63

شهید : روح الله بابکی

شهید روح ا... بابکی
نام پدر : یدالله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 شهریور 01
تاریخ شهادت : 1367 فروردین 20

شهید : سیدجعفر بزرگی

شهید سیدجعفر بزرگی
نام پدر : میرشجاع
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 5 فروردین 1348
تاریخ شهادت : 21 دی 65

شهید : سیدجعفر ساداتی

شهید سیدجعفر ساداتی
نام پدر : میرحیدر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 25 شهریور 1345
تاریخ شهادت : 3 بهمن 65

شهید : سیدجلال عسگری

شهید سیدجلال عسگری
نام پدر : سید ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1347 آذر 28
تاریخ شهادت : 1365 اردیبهشت 10
نمايش 1 تا 14 از 38 (3 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی