مسجد النبی صل الله علیه و آله و سلم

آی دی دسته بندی=>148

مسجد النبی صل الله علیه و آله و سلم واقع در شهرستان فریدونکنارشهید : احمد شهرستانی

شهید احمد شهرستانی
نام پدر : اسماعیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 10 خرداد 1350
تاریخ شهادت : 17 اسفند 65

شهید : اسماعیل خوشبخت

شهید اسماعیل خوشبخت کناری
نام پدر : قربانعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 30 شهریور 1352
تاریخ شهادت : 23 خرداد 67

شهید : حسین رمضان نژاد

شهید حسینجان رمضان نژاد کناری
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 19 دی 1336
تاریخ شهادت : 5 فروردین 61

شهید : حمیدرضا معصوم پور

شهید حمیدرضا معصوم پور
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ساری
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 6 شهریور 67

شهید : خان آقا جهانگرد

شهید حمیدرضا(خان آقا) جهانگرد
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1343
تاریخ شهادت : 4 مرداد 67

شهید : خانعلی محمدی

شهید خانعلی محمدی
نام پدر : قدرت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 7 آبان 1332
تاریخ شهادت : 6 فروردین 1361

شهید : سیدعیسی انفرادی

شهید سیدعیسی انفرادی کناری
نام پدر : سیدحسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : اسلام آباد (پادگان الله اکبر)
تاریخ تولد : 1346 مهر 09
تاریخ شهادت : 7 آبان 65

شهید : محمود نوری

شهید سیدمحمود نوری کناری
نام پدر : رمضان علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمشهر
تاریخ تولد : 9 شهریور 1347
تاریخ شهادت : 1364 بهمن 21

شهید : سیدمهدی دشتبان

شهید سیدمهدی دشتبان
نام پدر : سیدرضا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 1345 فروردین 04
تاریخ شهادت : 1366 اسفند 26

شهید : شعبانعلی حاج تشکری

شهید شعبانعلی حاجی تشکری کناری
نام پدر : عیسی گدا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : سرپل ذهاب
تاریخ تولد : 1340 آذر 03
تاریخ شهادت : 21 آذر 60

شهید : علی اصغر علی نیا

شهید علی اصغر علی نیا
نام پدر : مشهدی آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1327 دی 16
تاریخ شهادت : 10 تیر 65

شهید : علی اکبر اسفندیاری

شهید علی اکبر اسفندیاری
نام پدر : باباجان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هفت تپه
تاریخ تولد : 1346 تیر 04
تاریخ شهادت : 3 آبان 65

شهید : علی اکبر عابدپور

شهید علی اکبر عابدپور
نام پدر : برارجان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : قله هفت توانا (مریوان)
تاریخ تولد : 1344 آذر 21
تاریخ شهادت : 29 مهر 62

شهید : علی علی تبار

شهید علی علی تبار سوته
نام پدر : علی گدا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 1347 شهریور 09
تاریخ شهادت : 1364 آذر 22
نمايش 1 تا 14 از 17 (2 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی