شهدا به تفکیک مساجد

آی دی دسته بندی=>88

شهدا به تفکیک مساجدشهید : آریا دلیمی

شهید آریا دیلمی
نام پدر : محمدعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 8 آبان 1344
تاریخ شهادت : 9 شهریور 1366

شهید : ابراهیم صفایی

شهید ابراهیم صفایی
نام پدر : صفایی ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 3 بهمن 67

شهید : ابراهیم نصرالله نتاج

شهید ابراهیم نصرالله نتاج
نام پدر : خلیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 17 مهر 1340
تاریخ شهادت : 26 دی 65

شهید : (رامین) ابن یامین محمودپور

شهید ابن یامین محمودپور
نام پدر : اسرافیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ تولد : 1347 شهریور 30
تاریخ شهادت : 1364 خرداد 25

شهید : ابوالقاسم رحمان زاده

شهید ابوالقاسم رحمان زاده
نام پدر : کریم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 5 آذر 1328
تاریخ شهادت : 25 بهمن 65

شهید : ابوالقاسم رضایی

شهید ابوالقاسم رضایي
نام پدر : حسین علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1344
تاریخ شهادت : 31 تیر 67

شهید : ابوالقاسم سیفی

شهید ابوالقاسم سیفی کناری
نام پدر : حاجی گل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بازی دراز (تنگه حاجیان)
تاریخ تولد : 1337 دی 08
تاریخ شهادت : 1360 مرداد 18

شهید : عبدالله (قاسم) شعبانی

شهید ابوالقاسم(عبدالله) شعبانی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت (بانه)
تاریخ تولد : 1348 شهریور 15
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : احمد بدخشانی

شهید احمد بدخشانی
نام پدر : گل آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : موسیان
تاریخ تولد : 1341 فروردین 10
تاریخ شهادت : 11 آبان 61

شهید : احمد خدادادی

شهید احمد خدادادی
نام پدر : رمضان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : کربلا
تاریخ تولد : 28 تیر 64
تاریخ شهادت : 12 اسفند 82

شهید : احمد شهرستانی

شهید احمد شهرستانی
نام پدر : اسماعیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 10 خرداد 1350
تاریخ شهادت : 17 اسفند 65

شهید : احمد فانی

شهید احمد فانی اسکی
نام پدر : محمد ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دیوان دره (مریوان)
تاریخ تولد : 1344 فروردین 04
تاریخ شهادت : 20 بهمن 61

شهید : احمد نریمانی

شهید احمد نریمانی
نام پدر : صفر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 20 مرداد 1347
تاریخ شهادت : 4 دی 65

شهید : احمدرضا آزادی

شهید احمدرضا آزادی کناری
نام پدر : آقا مهدی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بیمارستان بابل
تاریخ تولد : 18 آذر 1333
تاریخ شهادت : 25 اردیبهشت 62
نمايش 1 تا 14 از 183 (14 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی