شیر محله

آی دی دسته بندی=>133

روستای شیر محله از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : احمد سلطانی

شهید احمد سلطانی
نام پدر : نعمت
محل تولد : روستای شیر محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : غرب رودخانه کرخه
تاریخ تولد : 10 تیر 1339
تاریخ شهادت : 07 فروردین 1361

شهید : اسماعیل مرادی

شهید اسماعیل مرادی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 01 فروردین 1346
تاریخ شهادت : 06 بهمن 1365

شهید : جعفر مسعودی

شهید جعفر مسعودی
نام پدر : شید الله(شهید الله)
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : اسلام آباد
تاریخ تولد : 1341 بهمن 03
تاریخ شهادت : 15 مرداد 64

شهید : صفرعلی فلاح

شهید صفرعلی فلاح
نام پدر : ذلفعلی
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 22 بهمن 65

شهید : عیسی داداش زاده

شهید عیسی داداش زاده
نام پدر : عباس
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1336 فروردین 02
تاریخ شهادت : 6 خرداد 67

شهید : قربانعلی یعقوبی

شهید قربانعلی یعقوبی
نام پدر : علی اکبر
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 1337 خرداد 09
تاریخ شهادت : 1 مرداد 61

شهید : محمد الهی

شهید محمد الهی
نام پدر : یوسف
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : مجنون (هورالعظیم)
تاریخ تولد : 1346 بهمن 03
تاریخ شهادت : 20 اسفند 63

شهید : مهدی سیفی

شهید مهدی سیفی
نام پدر : یحیی
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 6 اردیبهشت 1347
تاریخ شهادت : 22 بهمن 65
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی