سوته

آی دی دسته بندی=>132

روستای سوته از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : احمد جعفری سوته

شهید احمد جعفری سوته
نام پدر : ظل الله
محل تولد : روستای سوته شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 06 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 10 تیر 1365

شهید : اسماعیل نورمحمدی

شهید اسماعیل نورمحمدی فرمی
نام پدر : محمدکاظم
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 30 اسفند 1350
تاریخ شهادت : 04 دی 1365

شهید : سید حسین حسین زاده

شهید سیدحسین حسین زاده
نام پدر : سیدرضا
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : کردستان
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 15 خرداد 64

شهید : سیدحسین عباس زاده

شهید سیدحسین عباس زاده
نام پدر : سید مرتضی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : سیدکان(عراق)
تاریخ تولد : 1341 خرداد 06
تاریخ شهادت : 5 مرداد 64

شهید : سیدرضا (قاسم) رضازاده

شهید سیدرضا(قاسم)رضازاده سوته
نام پدر : سیدمرتضی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : چنگوله (مریوان)
تاریخ تولد : 1345 مرداد 03
تاریخ شهادت : 15 اردیبهشت 64

شهید : سید محمود حسینی

شهید سیدمحمود حسيني سوته
نام پدر : سیدشریف
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1343 آبان 03
تاریخ شهادت : 10 تیر 65

شهید : سیدمحمود حسین زاده

شهید سیدمحمود(میرزاآقا) حسین زاده سوته
نام پدر : سیدحسین
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : جزیره مجنون
تاریخ تولد : 1344 دی 05
تاریخ شهادت : 1364 اسفند 04

شهید : عزت الله قلی پور

شهید عزت ا... قلی پور سوته
نام پدر : رضا
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1332 آبان 22
تاریخ شهادت : 20 دی 65

شهید : علی علی زاده

شهید علی علیزاده سوته
نام پدر : رجب علی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 1344 دی 24
تاریخ شهادت : 1364 مرداد 17

شهید : غلامرضا جعفری

شهید غلامرضا جعفری سوته
نام پدر : ظل الله
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : هوالعویزه
تاریخ تولد : 1344 فروردین 09
تاریخ شهادت : 21 بهمن 1364

شهید : قربانعلی قنبرنیا

شهید قربانعلی قنبرنیا
نام پدر : خیرعلی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : ارومیه
تاریخ تولد : 1346 فروردین 01
تاریخ شهادت : 1366 شهریور 02

شهید : چنگیز قلی پور

شهید چنگیز قلی پور سوته
نام پدر : رضا
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : مریوان (سه راه آسیاب یا سه راه حزب الله)
تاریخ تولد : 1342 آبان 10
تاریخ شهادت : 24 دی 61
نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی