بی نمد

آی دی دسته بندی=>129

روستای بی نمد از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : سید حبیب الله حسینی

شهید سید حبیب الله حسینی
نام پدر : سید خلیل
محل تولد : روستای بی نمد شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : آمل
تاریخ تولد : 04 تیر 1342
تاریخ شهادت : 06 بهمن 1360

شهید : سید هاشم بردبار

شهید سید هاشم بردبار
نام پدر : سید یوسف
محل تولد : فریدونکنار روستای بی نمد
محل شهادت : غرب(عین خوش)
تاریخ تولد : 9 اسفند 1343
تاریخ شهادت : 25 آبان 61

شهید : علیرضا فتحی

شهید علیرضا فتحی
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای بی نمد
محل شهادت : قله دوبازا
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 14 تیر 64

شهید : قاسم پاک سرشت

شهید قاسم پاک سرشت
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای بی نمد
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 2 فروردین 61

شهید : محمود پاک سرشت

شهید محمود پاک سرشت
نام پدر : عبدالله
محل تولد : فریدونکنار روستای بی نمد
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 21 شهریور 1340
تاریخ شهادت : 28 آبان 1362

شهید : نبی الله پاک سرشت

شهید نبی ا... پاک سرشت
نام پدر : ولی الله
محل تولد : فریدونکنار روستای بی نمد
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 4 خرداد 1348
تاریخ شهادت : 25 فروردین 65
نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی