بنه کنار

آی دی دسته بندی=>128

روستای بنه کنار از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : حجت ا... رضایی

شهید حجت ا... رضایی
نام پدر : عزیزالله
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : رقابیه شوش
تاریخ تولد : 1336 دی 02
تاریخ شهادت : 5 فروردین 61

شهید : شیرافکن رضایی

شهید شیرافکن رضایی
نام پدر : عزیزالله
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : مهران (چزابه)
تاریخ تولد : 1341 خرداد 05
تاریخ شهادت : 7 تیر 65

شهید : عباس حبیبی

شهید عباس حبیبی
نام پدر : مختارعلی
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : اصفهان (پادگان آموزشی خمینی شهر)
تاریخ تولد : 1347
تاریخ شهادت : 22 آبان 66

شهید : عین ا... رضایی

شهید عین ا... رضایی
نام پدر : محمدقلی
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1313
تاریخ شهادت : 31 خرداد 66

شهید : هادی محمدی

شهید هادی محمدی
نام پدر : مختار
محل تولد : فریدونکنار روستای بنه کنار
محل شهادت : زاهدان
تاریخ تولد : 2 خرداد 1356
تاریخ شهادت : 9 بهمن 75
نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی