بزرگ بیشه محله

آی دی دسته بندی=>127

روستای بزرگ بیشه محله از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : احسان نعمتی

شهید احسان نعمتی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : روستای بزرگ بیشه محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : عین خوش
تاریخ تولد : 04 دی 1340
تاریخ شهادت : 19 بهمن 1361

شهید : اسماعیل خالقی

شهید اسماعیل خالقی
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : ثبت نشده

شهید : تقی نیکبخت

شهید تقی نیکبخت
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : خرمشهر
تاریخ تولد : 1337 مهر 06
تاریخ شهادت : 16 فروردین 1361

شهید : سبحان فضلی

شهید سبحان فضلی
نام پدر : فضل الله
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 4 تیر 1345
تاریخ شهادت : 18 آذر 63

شهید : صمد محمدی

شهید صمد محمدی
نام پدر : زین العابدین
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : عین خوش(تنگه ابو غریب)
تاریخ تولد : 01 شهریور 1348
تاریخ شهادت : 5 مهر 69

شهید : مجید یوسفی

شهید مجید یوسفی
نام پدر : عباسعلی
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : ثبت نشده

شهید : محمدعلی محمدی

شهید محمدعلی محمدی
نام پدر : عین الله
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1339 اسفند 20
تاریخ شهادت : 6 اردیبهشت 65

شهید : موسی(عیسی) نیکبخت

شهید موسی(عیسی) نیکبخت
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 3 فروردین 1351
تاریخ شهادت : 20 بهمن 1365

شهید : ام هانی نیکبخت

شهیده ام هانی نیکبخت
نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : مکه مکرمه
تاریخ تولد : 1307
تاریخ شهادت : 05 مرداد 1366
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی