ازباران

آی دی دسته بندی=>126

روستای ازباران از توابع شهرستان فریدونکنارشهید : ابراهیم یوسفی

شهید ابراهیم یوسفی
نام پدر : حسن
محل تولد : روستای ازباران فریدونکنار
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 03 خرداد 1342
تاریخ شهادت : 29 تیر 1365

شهید : ایوب الهی

شهید ایوب الهی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : پاسگاه ترابه
تاریخ تولد : 16 اذر 1347
تاریخ شهادت : 27 اردیبهشت 1364

شهید : جعفر حسین زاده

شهید جعفر حسین زاده
نام پدر : حسین
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1327 مهر 09
تاریخ شهادت : 21 دی 65

شهید : جمشید سلیمانی

شهید جمشید سلیمانی
نام پدر : غلام حسین
محل تولد : ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340 خرداد 02
تاریخ شهادت : 27 دی 65

شهید : حجت اله صالحی

شهید حجت ا... صالحی
نام پدر : جمال
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 آذر 07
تاریخ شهادت : 24 بهمن 64

شهید : حسن(حسین) نیک پور

شهید حسن(کت آقا) نیکپور
نام پدر : نورعلی
محل تولد : ازباران
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1348 اردیبهشت 01
تاریخ شهادت : 1365 تیر 17

شهید : حسین ارفعی

شهید حسین ارفعی
نام پدر : علی
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : چیلات- دهلران
تاریخ تولد : 1313 فروردین 08
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : حسین مرادی

شهید حسین مرادی
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : زاهدان
تاریخ تولد : 8 فروردین 1353
تاریخ شهادت : 9 بهمن 1375

شهید : حسین نیکزاد

شهید حسین نیکزاد
نام پدر : مهدی
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1322 شهریور 07
تاریخ شهادت : 13 اسفند 65

شهید : حیدر نیک پور

شهید حیدر نیک پور
نام پدر : الله قلی
محل تولد : فرویدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : هورالعظیم
تاریخ تولد : 08 خرداد 1326
تاریخ شهادت : 16 آبان 1364

شهید : خضرالله فروغی

شهید خضرا... فروغی(حیدری)
نام پدر : فیض الله
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 شهریور 1347
تاریخ شهادت : 23 دی 1365

شهید : داوود الهی

شهید داوود الهی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 01 تیر 1350
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : رجب درخشانی

شهید رجب رخشانی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 03 تیر 1353
تاریخ شهادت : 20 بهمن 1364

شهید : رجبعلی ترمشی

شهید رجبعلی ترمشی
نام پدر : نصراله
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 09 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 03 بهمن 1365
نمايش 1 تا 14 از 35 (3 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی