شهدا به تفکیک روستاها و مناطق

آی دی دسته بندی=>89

در این بخش میتوانید اسامی شهدای گرانقدر شهرستان فریدونکنار را به تفکیک روستاها و مناطق جستجو و مشاهده نمایید. برای مشاهده لیست بر روی دکمه "انتخاب منطقه یا روستا" در بالا  و سپس بر روی نام منطقه یا روستای مورد نظر کلیک کنید.
شهید : ابراهیم یوسفی

شهید ابراهیم یوسفی
نام پدر : حسن
محل تولد : روستای ازباران فریدونکنار
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 03 خرداد 1342
تاریخ شهادت : 29 تیر 1365

شهید : احسان (محمد) اسماعیل تبار

شهید احسان (محمد) اسماعیل تبار
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : روستای کریمکلا شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 فروردین 1349
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : احسان نعمتی

شهید احسان نعمتی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : روستای بزرگ بیشه محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : عین خوش
تاریخ تولد : 04 دی 1340
تاریخ شهادت : 19 بهمن 1361

شهید : احمد جعفری سوته

شهید احمد جعفری سوته
نام پدر : ظل الله
محل تولد : روستای سوته شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 06 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 10 تیر 1365

شهید : احمد سلطانی

شهید احمد سلطانی
نام پدر : نعمت
محل تولد : روستای شیر محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : غرب رودخانه کرخه
تاریخ تولد : 10 تیر 1339
تاریخ شهادت : 07 فروردین 1361

شهید : احمد کاردل

شهید احمد کاردل
نام پدر : محمود
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : اروند
تاریخ تولد : 2 فروردین 1346
تاریخ شهادت : 5 آبان 1366

شهید : اسماعیل خالقی

شهید اسماعیل خالقی
نام پدر : ثبت نشده
محل تولد : فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : ثبت نشده

شهید : اسماعیل محمدی

شهید اسماعیل محمدی
نام پدر : شیرافکن
محل تولد : روستای زاهد کلا شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : جبهه جنوب
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 11 بهمن 1367

شهید : اسماعیل مرادی

شهید اسماعیل مرادی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار روستای شیرمحله
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 01 فروردین 1346
تاریخ شهادت : 06 بهمن 1365

شهید : اسماعیل نقی زاده

شهید اسماعیل نقی زاده
نام پدر : محمود
محل تولد : روستای فرم شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 12 اسفند 1331
تاریخ شهادت : 13 اسفند 1365

شهید : اسماعیل نورمحمدی

شهید اسماعیل نورمحمدی فرمی
نام پدر : محمدکاظم
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ تولد : 30 اسفند 1350
تاریخ شهادت : 04 دی 1365

شهید : ایرج سلطانی

شهید ایرج سلطانی
نام پدر : علی
محل تولد : روستای نواحی محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : طلائیه
تاریخ تولد : 07 بهمن 1344
تاریخ شهادت : 17 تیر 1365

شهید : ایوب الهی

شهید ایوب الهی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : پاسگاه ترابه
تاریخ تولد : 16 اذر 1347
تاریخ شهادت : 27 اردیبهشت 1364

شهید : باب الله سیفایی

شهید باب الله سیفایی
نام پدر : حبیب الله
محل تولد : روستای کوچک بیشه محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : اسلام آباد غرب
تاریخ تولد : 02 شهریور 1351
تاریخ شهادت : 05 مرداد 1367
نمايش 1 تا 14 از 126 (9 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی