شهدای جاویدالاثر

آی دی دسته بندی=>75

شهدای جاویدالاثرشهید : احمد رحیمی

شهید احمد رحیمی
نام پدر : خلیل
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : دهلران
تاریخ تولد : 4 خرداد 1346
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : حسینعلی حمیدی

شهید حسینعلی حمیدی کناری
نام پدر : حمید
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : جاده آبادان
تاریخ تولد : 15 اردیبهشت 1334
تاریخ شهادت : 7/1359

شهید : سیدرمضان حسینی

شهید رمضان حسینی
نام پدر : سيدحسين آقا
محل تولد : کاردگرمحله
محل شهادت : طلایه
تاریخ تولد : 1349
تاریخ شهادت : 1367 تیر 4

شهید : رمضان حسینی

شهید سیدرمضان حسینی
نام پدر : سیدماندگار
محل تولد : ازباران
محل شهادت : جزیره مجنون
تاریخ تولد : 1350 شهریور 06
تاریخ شهادت : 04 تیر 1367

شهید : سید کریم(کرمعلی) حسینی

شهید سیدکریم(کرمعلی) حسینی
نام پدر : سیدعلی اکبر
محل تولد : ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340 فروردین 10
تاریخ شهادت : 21 دی 65

شهید : (محمد) صمد اسدی

شهید صمد اسدی
نام پدر : حبیب الله
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : آبادان
تاریخ تولد : 1347
تاریخ شهادت : 5 مهر 60

شهید : عباس اسماعیلی

شهید عباس اسماعیلی
نام پدر : علی
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : جاده آبان
تاریخ تولد : 1315
تاریخ شهادت : 16 مهر 1359

شهید : عباسعلی بابازاده

شهید عباسعلی بابازاده لهی
نام پدر : باباعلی
محل تولد : فیروزآباد
محل شهادت : شمال غرب(میشلان)
تاریخ تولد : 1345 خرداد 17
تاریخ شهادت : 1365 فروردین 08

شهید : عسگری داودی

شهید عسگری داوودی
نام پدر : علی
محل تولد : شیرمحله
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1332 اردیبهشت 09
تاریخ شهادت : 1364 اسفند 22

شهید : قاسم مهدی زاده

شهید قاسم مهدی زاده
نام پدر : محمدرضا
محل تولد : ازباران
محل شهادت : چیلات - دهلران
تاریخ تولد : 1347 خرداد 03
تاریخ شهادت : 5 اسفند 62

شهید : تقی کارگران

شهید محمدتقی كارگران موسیان
نام پدر : محمدحسین
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : رقابیه
تاریخ تولد : 1348 فروردین 01
تاریخ شهادت : 3 فروردین 61

شهید : محمود رسولی

شهید محمود رسولی
نام پدر : محمدحسن
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : جاده آبادان
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 59

شهید : مهدی رضایی کناری

شهید مهدی رضایي
نام پدر : حسینعلی
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : چزابه
تاریخ تولد : 3 فروردین 1344
تاریخ شهادت : 1 اسفند 60

شهید : رسین میرقربان

شهید میرقربان رسین
نام پدر : سیدجعفر
محل تولد : ثبت نشده
محل شهادت : جاده آبادان
تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 19 مهر 1359
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی