سرداران

آی دی دسته بندی=>74

سردارانشهید : ابراهیم اسدی

شهید ابراهیم اسدی
نام پدر : اباذر
محل تولد : روستای بنه کنار شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 07 آذر 1345
تاریخ شهادت : 27 اسفند 1366

شهید : حاج حسین بصیر

شهید حاج حسین بصیر
نام پدر : محمدحسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1322 دی 24
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : حسن فدایی

شهید حسن فدایي منقادی
نام پدر : رحمت الله
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1344 مهر 03
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 62

شهید : سیدابراهیم هاشمی سوته

شهید سیدابراهیم هاشمی سوته
نام پدر : سید حبیب الله
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1344 مرداد 03
تاریخ شهادت : 12 تیر 67

شهید : محسن اسحاقی

شهید سیدمحسن اسحاقی کناری
نام پدر : احمد علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 22 آبان 1339
تاریخ شهادت : 29 فروردین 67

شهید : سیدیعقوب احمدی

شهید سیدیعقوب احمدی
نام پدر : سیداحمد
محل تولد : فریدونکنارروستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 1365 دی 21

شهید : علی امیری اثنی اعشری

شهید علی اثنی عشری
نام پدر : نبی ا...
محل تولد : فریدونکنارروستای ازباران
محل شهادت : ثبت نشده
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 1378

شهید : علی اصغر بصیر

شهید علی اصغر بصیر
نام پدر : محمدحسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 1337 فروردین 12
تاریخ شهادت : 14 تیر 65

شهید : قاسم آقابرارنژاد

شهید قاسم آقابرارنژاد کناری
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : دهلران (چیلات)
تاریخ تولد : 1330
تاریخ شهادت : 1362 اسفند 05

شهید : مرتضی حسین زاده

شهید مرتضی حسین زاده
نام پدر : محمد آقا
محل تولد : فریدونکنارروستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1342 بهمن 1
تاریخ شهادت : 6 بهمن 65

شهید : ابراهیم زمانی ملک

شهید ملک ابراهیم زمانی فریدونی
نام پدر : اسماعیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 1343 مرداد 28
تاریخ شهادت : 25 اسفند 66

شهید : ( مرادعلی ) مهدی عبدالله پور

شهید مهدی(مرادعلی) عبدالله پور درزی
نام پدر : مصیب
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1341 مهر 16
تاریخ شهادت : 4 بهمن 65
نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

  آلبوم عکس عمومی