دایرة المعارف شهدا

آی دی دسته بندی=>60

دایرة المعارف شهداشهید : آریا دلیمی

شهید آریا دیلمی
نام پدر : محمدعلی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 8 آبان 1344
تاریخ شهادت : 9 شهریور 1366

شهید : ابراهیم اسدی

شهید ابراهیم اسدی
نام پدر : اباذر
محل تولد : روستای بنه کنار شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : خرمال
تاریخ تولد : 07 آذر 1345
تاریخ شهادت : 27 اسفند 1366

شهید : ابراهیم صفایی

شهید ابراهیم صفایی
نام پدر : صفایی ابراهیم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 3 بهمن 67

شهید : ابراهیم نصرالله نتاج

شهید ابراهیم نصرالله نتاج
نام پدر : خلیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 17 مهر 1340
تاریخ شهادت : 26 دی 65

شهید : ابراهیم یوسفی

شهید ابراهیم یوسفی
نام پدر : حسن
محل تولد : روستای ازباران فریدونکنار
محل شهادت : مریوان
تاریخ تولد : 03 خرداد 1342
تاریخ شهادت : 29 تیر 1365

شهید : (رامین) ابن یامین محمودپور

شهید ابن یامین محمودپور
نام پدر : اسرافیل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ تولد : 1347 شهریور 30
تاریخ شهادت : 1364 خرداد 25

شهید : ابوالقاسم رحمان زاده

شهید ابوالقاسم رحمان زاده
نام پدر : کریم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 5 آذر 1328
تاریخ شهادت : 25 بهمن 65

شهید : ابوالقاسم رضایی

شهید ابوالقاسم رضایي
نام پدر : حسین علی
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1344
تاریخ شهادت : 31 تیر 67

شهید : ابوالقاسم سیفی

شهید ابوالقاسم سیفی کناری
نام پدر : حاجی گل
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : بازی دراز (تنگه حاجیان)
تاریخ تولد : 1337 دی 08
تاریخ شهادت : 1360 مرداد 18

شهید : عبدالله (قاسم) شعبانی

شهید ابوالقاسم(عبدالله) شعبانی
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت (بانه)
تاریخ تولد : 1348 شهریور 15
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : احسان (محمد) اسماعیل تبار

شهید احسان (محمد) اسماعیل تبار
نام پدر : علی اصغر
محل تولد : روستای کریمکلا شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 03 فروردین 1349
تاریخ شهادت : 21 دی 1365

شهید : احسان نعمتی

شهید احسان نعمتی
نام پدر : ابراهیم
محل تولد : روستای بزرگ بیشه محله شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : عین خوش
تاریخ تولد : 04 دی 1340
تاریخ شهادت : 19 بهمن 1361

شهید : احمد بدخشانی

شهید احمد بدخشانی
نام پدر : گل آقا
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : موسیان
تاریخ تولد : 1341 فروردین 10
تاریخ شهادت : 11 آبان 61

شهید : احمد جعفری سوته

شهید احمد جعفری سوته
نام پدر : ظل الله
محل تولد : روستای سوته شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : 06 شهریور 1342
تاریخ شهادت : 10 تیر 1365
نمايش 1 تا 14 از 339 (25 صفحه)
با استفاده از این قسمت میتوانید اطلاعات این بخش را با استفاده از المان های زیر فیلتر کرده و نتیجه دلخواه خود را دریافت نمایید.
محل شهادت

  آلبوم عکس عمومی